UTRYMNINGSLARM

Utrymningslarm ökar chansen att upptäcka en brand och minimera egendomsskadan.
Utrymmingslarmet hjälper människor att snabbare utrymma. Det gör också att släckningsarbetet kan komma igång tidigare och ökar chansen att rädda ekonomiska värden.
Vi utför installation av utrymmningslarm som många gånger kan kopplas ihop med ert inbrottslarm vilket medför en kostnadseffetktiv lösning.