PERSONLARM

Personlarm används ofta av personer i riskfylld miljö både privat och i arbetslivet.

Med hjälp av positioneringstjänsten kan polis/väktare lättare hitta den nödställde. Vi levererar dessa med tillhörande tjänster till en fast månadskostnad.

SÄKERSTÄLL ATT ALLA ANSTÄLLDA KÄNNER SIG TRYGGA PÅ ARBETET MED ETT PERSONLARM