• En värmekamera möjliggör övervakning i totalt mörker, regn och snö vilket ingen vanlig kamera klarar av.

  • En värmekamera möjliggör övervakning i totalt mörker, regn och snö vilket ingen vanlig kamera klarar av.

  • Välbeprövad funktion i alla typer av miljöer

  • IR-kameror kompletterar ditt nätverk av traditionella övervakningskameror genom att se hot som är osynliga för ögat. En IR-kamera genererar bilder från den värmestrålning som alltid omger oss och erbjuder en möjlighet att se vad som sker dygnet runt utan behov av extra belysning.

Områdeslarm/ Värmekameror

 SPS – Site Protection System

• Intelligent utomhuslarm med hjälp av värmekameror

• Kan kopplas mot larmcentral för omedelbar åtgärd och verifiering

• Helt underhållsfritt till skillnad från andra typer av utomhuslarm

• Fungerar i alla väder, dag som natt

• Enkel installation och driftsättning

• Låg kostnad per kvm eller staketmeter

• Välbeprövad i alla typer av miljöer

  Användningsområdena är många t.ex:

  • Byggarbetsplatser
  • Parkeringsplatser
  • Uppställningsplatser
  • Återvinningsstationer
  • Skyddsobjekt
  • Vattentäkter

Information / Nyheter

Tidigare nyheter »